Generell databashantering - en orientering

En databas är en samling av uppgifter/information/data som man sparar för framtida användning. Observera att en databas inte har något med datorer att göra ! Ett exempel på en databas kan vara de 4-siffriga koder man spara i huvudet (eller kanske på en lapp) för att senare kunna ta ut pengar, öppna dörrar, tågatabeller ect.. Däremot kan man datorisera en databas vilket detta papper handlar om. För att använda ett annat ord kan man säga att en databas är ett minne.

Databaser har en central funktion inom IT eftersom det mesta~går ut på att lagra och presentera data. All databashantering vilar på en gemensam vetenskaplig grund och här förklaras vad databaser är och vad det används till samt redogörs för grundläggande begrepp.
Att använda databaser är att skapa egna databaser, stoppa in data i dem, söka i dem och presentera data och här presenteras praktiska exempel, både lokala och databaser på Internet m.h.a. Access och MySql.
En introduktion till databaser, och hur man använder dem. Grundläggande kunskaper om vad som menas med databaser och databashanterare. Designa egna databaser med hjälp av ER-diagram och tabeller och hur man arbetar med databasen med hjälp av olika frågespråk som SQL och QBE.

Användningsområden för databasteknik, allt ! Låt inte lura er av att databasböcker bara brukar ha kundregister och studentdatabaser som exempel. Databaser används också i CAD-system ("Computer-Aided Design"), CASE-system ("Computer-Aided Software Engineering"), telefonväxlar, styr- och reglertillämpningar, bankomater och mycket annat.


I: Grunder databashantering

II: Mer avancerad användning av databaser

III: Specifika databashanterare