Det här är ett avsnitt i Generell databashantering - en orientering

Introduktion till databaser och databashanterare

Vad är en databas ?

Först data, som är uppgifter av olika slag:

En databas är:

Databasteknik brukar innehålla:

En databas har ingenting med en dator att göra !
Men i det följande kommer vi att anta att databasen lagras och hanteras av en dator
Observera att datorisera en databas inte självklart är en fördel

Vad är en databashanterare?

Om man vill datorisera en databas finns det flera olika alternativ:

Men det bästa alternativet när man datoriserar en databas är oftast att använda speciella program som har till uppgift att lagra och hantera databaser
Ett sådant program kallas för databashanterare
På engelska heter det database management system och förkortas DBMS

Databashanterare är mycket stora och komplicerade, och är egentligen hela system av olika program

Kända exempel på databashanterare är:
DB2 från IBM, Informix, INGRES, InterBase, Paradox från Borland (fd Inprise), Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, ObjectStore, Oracle och Postgres.

Språkförbistring:
Det finns väldigt många, både kända och okända, dyra och billiga databashanterare
Kanske därför används termer och definitioner på ett ibland slarvigt sätt och t.o.m. med lite olika betydelser
Exempelvis används ordet "databas" ofta för att beteckna det som vi här kallar för "databashanterare"
Ordet "databassystem" används ibland för att beteckna det som vi kallar för "databashanterare", och ibland för kombinationen av det vi kallar "databas" och "databashanterare"
Också orden "data" och "information" används och tolkas på olika sätt, vilket är förvillande
Ytterligare viktiga samt mera matematikska definitioner kan också vara olika
Förutom kommande material refereras också till ordlista

Databashanterare - varför?

Om man vill datorisera en databas finns det som sagt flera olika alternativ vilka fungerar,
men det finns många fördelar med att i stället använda en databashanterare
De viktigaste fördelarna är att det är:

Nackdelar med databashanterare

Databashanterare passar inte för alla tillämpningar. Exempelvis brukar all enkelheten och flexibiliteten som vi pratade om ovan, göra att en databashanterare kräver mer resurser än ett specialskrivet program. Det går alltså åt mer minne och diskutrymme. Kanske går det också långsammare att köra, speciellt kanske över PC-nätverk.

Å andra sidan kan vissa saker i en lösning med databashanterare i stället gå mycket fortare än ett specialskrivet program! Orsaken är att databashanteraren innehåller avancerade datastrukturer och algoritmer, som man sällan orkar ta med i det specialskrivna programmet.

De viktigaste begreppen:

De viktigaste begreppen från det här avsnittet finns också med i ordlistan:

data, information, kunskap, databas, databashanterare (DBMS), schema, datamodell, SQL, fråga, frågespråk, logiskt dataoberoende, fysiskt dataoberoende, tre-schema-arkitekturen, gränssnitt, vy, konceptuell datamodell, implementationsmodell, relationsmodellen, DBA, applikationsprogram, applikationsprogrammerare, datakatalog, meta-data