Det här är ett avsnitt i Generell databashantering - en orientering

Introduktion till datamodulering

Datamodeller

Databasens utseende, dvs vilka data och händelser som skall lagras och hur de hör ihop, kallas för datamodulering.

Hur databasens ser ut finns det inget givet svar på, utan det sätt vi modellerar en del av världen är någon som bestäms av oss själva.Ett exempel på en vanlig tabell är telefonkatalogen vars schema bestämmer vilken data som kan lagras (jmf hur olika 'kataloger' kan se ut).

Man brukar dela in datamodellerna i tre klasser:

Tre-schema-arkitekturen

Det kan vara praktiskt att betrakta sin databas på tre olika nivåer. Det är hela tiden samma data, men man använder tre olika scheman för att beskriva dem: Även följande begrepp kan visas: Tre-schema-arkitekturen kallas ibland "tre-nivå-arkitekturen".

Olika användare

Ibland skiljer man på olika typer av användare, dvs personer som arbetar med databasen: Om jag samlar min DVD-samling en databas i min hemdator, är det antagligen jag själv som spelar alla dessa roller. I stora system, som en stor biljettbokningsdatabas, kan det finnas hundratals eller tusentals personer som arbetar med databasen.

Använda en databashanterare

En databashanterare är oftast ett stort och komplicerat program, eller ett helt system av program (jmf MS Access med MySQL-PHP).

Förutom själva "kärnan" i databashanteraren, som hanterar den lagrade databasen, finns det ofta flera olika användargränssnitt, verktyg eller delprogram, som kan användas för att söka eller ändra i databasen. Dessa kan vara krångliga som t.ex. SQL , men det finns också olika enkla och användarvänliga grafiska verktyg.

Olika gränssnitt passar för olika användare och för olika användningsområden samtidigt som det går att utföra 'samma' uppgifter med flera av dem.

Varje databas består egentligen av två samlingar data: dels databasens innehåll, dels schemat. Schemat kallas också datakatalog eller meta-data, vilket betyder "data om data".

De viktigaste begreppen:

De viktigaste begreppen från det här avsnittet finns också med i ordlistan:

data, information, kunskap, databas, databashanterare (DBMS), schema, datamodell, SQL, fråga, frågespråk, logiskt dataoberoende, fysiskt dataoberoende, tre-schema-arkitekturen, gränssnitt, vy, konceptuell datamodell, implementationsmodell, relationsmodellen, DBA, applikationsprogram, applikationsprogrammerare, datakatalog, meta-data